Výsledky vyhľadávania pre nutit na 5 písmen

FOIST vnútiť, po anglicky
FORCE donútiť, po anglicky
FORCE nútiť, po anglicky
FORCE vnútiť, po anglicky
IMPEL donútiť, po anglicky
NUTIT nútiť, po česky
SILIŤ nútiť