Výsledky vyhľadávania pre nutorne

APERCIPOVAŤ osvojovať si predstavy, vnímať vonkajšie aj vnútorné predstavy
AULA vnútorné nádvorie domu v antickom Grécku, stĺpová sieň, slávnostná sieň, napr. na univerzite, kde sa uskutočňujú slávnostné zhromaždenia, stredná loď starokresťanskej baziliky
AUTIZMUS uzavrenie sa do svojho vnútorného sveta, s poruchou kontaktu s realitou, orientácia myslenia na seba samého
BÁRÁNY rakúsky fyziológ maďarského pôvodu, v roku 1914 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za výskum vestibulárneho aparátu vnútorného ucha (Robert, 1876-1936)
BÓDHI v budhizme osvietenie a vnútorné oslobodenie, prebudenie
BÓDHI v budhizme osvietenie a vnútorné oslobodenie, prebudenie, strom osvietenia, v prenesenom zmysle dokonalá múdrosť
DAKTYLOSKOPIA náuka o obrazoch papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov, na dlaniach a chodidlách
DATABÁZA vnútorne organizovaný súbor informácií, údajov, dát
DLANE vnútorné časti rúk
DLANE vnútorné strany rúk