Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ny oltar

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ANTEPENDIUM ozdobný záves na prednej strane oltára
ANTIPENDIUM ozdobný záves na prednej strane oltára
ARA antický kamenný obetný oltár, starorímsky obetný oltár
BALDACHÝN lochá strieška nad oltármi trónmi a starodávnymi posteľami
EMPORA priestor nad bočnými loďami alebo oltárom v kostole, tribúna
IKONOSTAS stena zdobená ikonami v chráme s tromi vchodmi oddeľujúca v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch oltárnu časť od priestoru pre veriacich
KANCELA železná mreža oddeľujúca oltárny priestor v starokresťanských bazilikách
MENZA študentská alebo iná spoločná jedáleň, stravovňa, oltárny stôl, oltárna doska