Výsledky vyhľadávania pre nzy

ADAM skupina enzýmov
ALDOLÁZA enzým v cytoplazme listov rastlín, enzým ktorý štiepy fosfáty
AMIDÁZA druh enzýmu (chem.)
AMYLÁZA druh enzýmu
AMYLÁZA enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry
AMYLOLÝZA štiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu
AOK kód angolskej kwanzy
AOT kód novej kwanzy
AUTOLÝZA rozkladné procesy vyvolané vlastnými enzýmami
BAKTERIOFÁG baktériožrút, vírusom podobný mikroorganizmus, ktorého enzýmy napádajú a hubia baktérie