Výsledky vyhľadávania pre oúkol

TELEKINÉZA schopnosť vyvolávať pohyby predmetov psychickým pôsobením a bez dotyku ktoroukoľvek časťou tela