Výsledky vyhľadávania pre oči ang

AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AAF americká asociácia reklamy (ang.skr.)
AAPA American Association of Port Authorities, Americké združenie prístavných úradov (angl.skr.)
AAR Association of American Railroads, Asociácia amerických železničných spoločností (angl.skr.)
ABACUS počítadlo, po anglicky
AC analog computer (skr.), analógový počítač (angl.skr.)
ADED anglická počítačová bojová hra
AEIF European Association for Railway Interoperability (skr.), Európska asociácia pre interoperabilitu železníc (angl.skr.)
AVSE Association of Voluntary Surgical Sterlisation (skr.), Združenie pre dobrovoľnú chirurgickú sterilizáciu (angl.skr.)
BRAY britský (anglický) filozof - utopický socialista, ekonóm, činiteľ robotníckeho hnutia (John Francis, 1809-1897)