Výsledky vyhľadávania pre očiar

AGÓNA izočiara s nulovou magnetickou deklináciou
ALM močiarový vápenec
BAHNISKO bahurina (hovor.), barina (archaiz.), bažina (hovor.), blato, močarina, močiar, mokraď, rašelinisko, slatina, trasovisko
BAHNO nános na dne močiarov
BAHURINA bahnisko bahurina (hovor.) barina (archaiz.) bažina (hovor.) blato močarina močiar mokraď rašelinisko slatina trasovisko
BAŽINA blato, močarina, močiar
BEKASÍNA močiarnica (zool.) (i bekasina)
BRIČKA ľahký nekrytý kočiar so sedadlami priamo nad kolesami
BUGGY detský kočiarik
BUGINA detský kočiarik