Výsledky vyhľadávania pre očny az

ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín
APREHENZÍVNY útočný, podráždený
BOČNÍK bočný remeň povrazec ktorým sa kone pripínajú o voz
BYVOL ročný ťažný statok
CALPULLI aztécke rodové spoločenstvo so spoločným predkom
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
EMBARGO zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu, úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou
FAKTOR spoločný názov pre násobenca a násobiteľa (mat.)
GEOFYT typ rastlín, ktorých obnovovacie orgány prežívajú počas nepriaznivých ročných období pod zemou