Výsledky vyhľadávania pre ošípaný

BAKON druh ošípanej, ošípaná chovaná pre prerastenú (anglickú) slaninu, druh ošípaných
DÚL mor prasiat, mor ošípaných i dúľ (ľud.)
DÚĽ mor prasiat, mor ošípaných, i dúl (nár.)
HAMPSHIRE plemeno sliepok a ošípaných
KŠA citoslovce poháňania ošípaných
KŠO citoslovce na poháňanie ošípaných
KŠO citoslovce poháňania ošípaných
MANGALICA plemeno ošípaných
PEKARI juhoamerický párnokopytník príbuzný ošípaným
SLINTAČKA infekčná choroba ošípaných