Výsledky vyhľadávania pre ošal

CELENTANO talianska herečka (Rosalinda, *1968)
ECP European Common Proposal, všeobecné návrhy pre Európu (angl.skr.)
EMORMNÝ fenomenálny, gigantický, kolosálny
FENOMENÁLNY gigantický, kolosálny
GIGANTICKÝ fenomenálny, kolosálny
KOATI nosáľ červený, stromový medvedík, opica
MULTIPLEX najmodernejšia forma kina s viacerými kinosálami pričom v každej sa premieta iný film
NASUA latinský názov nosáľa
SOLILI osáľali, pridávali soľ, pridali soľ
SOLIŤ osáľať