Výsledky vyhľadávania pre o tazkosti

AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
AGRYPNIA ťažkosti so zaspávaním, chorobná nespavosť (lek.)
ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ASTMA CARDIALE ozn. pre dýchacie ťažkosti spôsobené krvou (lek.)
ASTMACARDIALE ozn. pre dýchacie ťažkosti spôsobené krvou (lek.)
ČEMERI ťažkosti z prejedenia
DYSBÁZIA porucha rovnováhy spôsobujúca ťažkosti udržať sa v stoji alebo v chôdzi
DYZÚRIA ťažkosti pri močení (lek.)
LABOROVALA mala ťažkosti (hovor.)