Výsledky vyhľadávania pre občianske

ALEA IACTA EST kocky sú hodené, výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
ALEAIACTAEST kocky sú hodené výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny vo význame „je rozhodnuté“
CB Citizen’s Band, občianske pásmo (angl.skr.)
DEMETER v starogréckom bájosloví bohyňa úrody, roľníctva a občianskeho poriadku
HONOR rímska bohyňa občianskej cti
KING americký kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier (Martin Luther, 1929-1968)
MILÍCIA občianske dobrovoľnícke vojsko, ľudová armáda, ozbrojená jednotka občanov, v socializme ozbrojená zložka komunistickej strany, v Rusku názov polície
NEJESCHLEBA predseda občianskeho zrduženia Animecrew a jeden z organizátorov medzinárodného festivalu Comics Salón (Michal, *1986)
OF občianske fórum
OH občianske hnutie (skr.)