Výsledky vyhľadávania pre ob z energie

AKUMULÁTOR zásobník elektrickej energie
ALTERNÁTOR zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu
ANERGIA časť energie, ktorú nie je možné premeniť na užitočnú energiu, znížená obranná reakcia organizmu
BIOMASA celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze, obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy
BIOMASA obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy
ELEKTROTECHNIKA oblasť priemyslu, ktorá sa zaoberá výrobou a využitím silnoprúdovej aj slaboprúdovej elektrickej energie
ENERGETIKA náuka aj prax zaoberajúca sa získavaním a využitím všetkých druhov energie
HELIOTECHNIKA technická disciplína zaoberajúca sa možnosťami zachycovania a ďalšieho využitia slnečnej energie
JADROVÝ IZOMÉR izotop odlišný od iného izotopu obsahom jadrovej energie
PERPETUUM MOBILE fiktívny stroj, ktorý sa pohybuje nepretržite svojou vlastnou silou, bez prísunu energie, večný samohyb, rýchla hudobná skladba v neustálom pohybe drobných tónov