Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre oba on

AGUM starobabylonský vladár
AGUM stredobabylonský vladár
AKVAMANILA stredoveká bronzová nádoba
ANANYM pseudonym čítaný zozadu, druh pseudonymu, meno písané obrátene, napr. Lobas – Sabol
ANTIGLOBALISTI odporcovia globalizácie, zjednocovania krajín sveta, splývania kultúr, ekonomík a pod.
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
ARIZÁTOR osoba preberajúca a spravujúca skonfiškovaný židovský majetok
ARZENÁL zbrojný závod alebo sklad, výzbroj, zásoba bojových prostriedkov, prístavná konštrukcia na opravu a stavbu vojnových lodí
ASISTENCIA pomoc pri nejakom výkone, prítomnosť pri jednaní, osoba alebo osoby poskytujúce pomoc
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí