Výsledky vyhľadávania pre obal na

ABARYT zliatina platiny, kobaltu a germánia
ALNICO nekujná zliatina, najmä železa, niklu, kobaltu a hliníka
AMNIÓN vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí
BALIŤ robiť balíky, dávať na niečo obal, zabaľovať
BALTISTIKA štúdium jazyka, kultúry a histórie pobaltských národov
BANDÁŽ pevný obväz, spevňujúce ovínadlo na nohu alebo ruku, obal, obklad častí strojov
BEZEMŠON strata na váhe tovaru, spôsobená jeho prilepením na obal
BRUTTO hrubá váha, hmotnosť obsahu aj s obalom, hrubý, celkový, napr. príjem pred odpočítaním zrážok, daní a pod.
COBALTUM latinský názov chemického prvku kobalt, Co, objaveného v roku 1735