Výsledky vyhľadávania pre obchod

ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ADLER americký obchodník a filantrop (Max, 1866-1952)
AELE franc. skr. európskeho združenia voľného obchodu
AGENT obchodný zástupca, sprostredkovateľ, jednateľ, splnomocnenec
AGENTI obchodní zástupcovia
AKREDITÍV bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku, poverovacia listina, suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby
AKVIZITÉR obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, získavateľ zákazníkov
AKVIZÍTOR obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, inzeráty a pod.
ALBINONI taliansky (benátsky) obchodník (Antonio, 1634-1709)
ALDI nemecký obchodný reťazec