Výsledky vyhľadávania pre obchod angl

EE Embrace and extend (skr.), obchodná stratégia (angl.skr.)
ISO Independent System Operator, organizácia na koordináciu veľkoobchodu elektriny v USA (angl.skr.)
MUN anglický teoretik merkantilizmu, londýnsky obchodník, riaditeľ Východoindickej obchodnej spoločnosti a ekonóm (Thomas, 1571-1641)
ORACLE obchodné centrum v Readingu v Anglicku
OUTLET obchod, po anglicky
RAC Royal African Company, spoločnosť na obchod s otrokmi (angl.skr.)
SHOP obchod, po anglicky
TRADE obchod, po anglicky
TRADER obchodník, po anglicky
WTO World Trade Organisation, Svetová obchodná organizácia (angl.skr.)