Výsledky vyhľadávania pre obchodná skratka

CORP skr. slova corporation, obchodná spoločnosť
DOS dunajská obchodná spoločnosť (skr.)
EE Embrace and extend (skr.), obchodná stratégia (angl.skr.)
OA obchodná akadémia (skr.)
OC obchodná cena (skr.)
OT obchodná tlač (skr.)
SOI Slovenská obchodná inšpekcia (skr.)
SRO obchodná skr. spoločnosti
VOS verejná obchodná spoločnosť (skr.)
WTO World Trade Organisation, Svetová obchodná organizácia (angl.skr.)