Výsledky vyhľadávania pre obdoba zmenky

ASIGNÁCIA peňažná, tzv. kupecká poukážka, obdoba zmenky, príkaz veriteľa dlžníkovi, aby zaplatil tretej osobe