Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre obdobie na

ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
BARBARSTVO obdobie vývoja ľudskej spoločnosti pred nástupom civilizácie, kultúrna nevzdelanosť, nekultúrnosť
BILANCIA porovnanie pasív a aktív za určité obdobie
BILANCIA výsledok činnosti za určité obdobie a prehľad o ňom, porovnanie pasív a aktív za určité obdobie, rovnováha hmôt vstupujúcich do chemického systému a z neho vystupujúcich
BILANCOVANIE porovnávanie výsledkov za určité obdobie, zostavovanie bilancie
DANUB najstaršie chladné obdobie alpského zaľadnenia, epocha pleistocénu, donau
DEKÁDA obdobie desiatich dní, desiatka, desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov, v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9, rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky
EOLIT najstaršie obdobie kamennej doby, stará doba kamenná
HOLOCÉN súčasná geologická perióda, najmladšie geologické obdobie
INTERFÁZA v biológii obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi mitózami