Výsledky vyhľadávania pre obeď

ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
DESIATA jedenie medzi raňajkami a obedom
DINE obedovať, po anglicky
DINER obed (kniž.)
DOOBEDA predobedom
GALA slávnostné oblečenie, slávnostný obed alebo večera, slávnostné filmové alebo divadelné predstavenie
JEŠ obeduješ
KUCHÁR varí obedy
LANČ poludňajší ľahký obed
LUNCH obed, po anglicky