Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre obec na I

ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ABSOLUTIZÁCIA nadmerné zovšeobecňovanie
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ADAMS obec na Filipínach
ALBINOV mestská časť Sečoviec, do 50. rokov 20. storočia samostatná obec
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ANCIEN RÉGIME absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789, označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí, starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti
ANTONOMÁZIA označenie známej osoby všeobecným pomenovaním
ARCHITEKTÚRA všeobecná štruktúra, stavba, usporiadanie (pren.)
ASCENSION obec na ostrove Princa Eduarda v Kanade