Výsledky vyhľadávania pre obec na slovensku m

DÚBRAVA obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
HRADISKO obec na Slovensku v okrese Kežmarok
IŽKOVCE naša obec na východnom Slovensku
JAMNÍK obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
KMEŤOVO obec na Slovensku, obec v okrese Nové Zámky, naša obec pri Nových Zámkoch
KVAČANY obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
LIPANY mesto na Slovensku, slovenské mesto, slovenská obec v okrese Sabinov
ŇÁRAD obec na južnom Slovensku
OBORÍN obec na východnom slovensku
OPINÁ obec na východnom Slovensku