Výsledky vyhľadávania pre obec nal

BOŠOVICE nálezisko depotu v Česku, česká obec v okrese Vyškov
INTEGRÁL základný pojem matematickej analýzy, zovšeobecnenie súčtu
INTEGRÁL NEURČITÝ súhrn funkcií získaný postupom inverzným k derivovaniu, určité číslo, ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov, základný pojem matematickej analýzy, zovšeobecnenie súčtu
INTEGRÁLNEURČITÝ súhrn funkcií získaný postupom inverzným k derivovaniu určité číslo ktoré je súčtom nekonečného množstva diferenciálov základný pojem matematickej analýzy zovšeobecnenie súčtu
LOKALITA nálezisko, miesto výskytu, miesto všeobecne
POLYHISTOR človek s veľkým všeobecným vzdelaním, znalec niekoľkých vedných odborov