Výsledky vyhľadávania pre obec po ne

ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ABSTRAHOVAŤ odvodzovať, odvodiť, vyvodzovať, vyvodiť, zovšeobecniť, zovšeobecňovať, nebrať do úvahy, neprizerať, neprizrieť, neprihliadať, neprihliadnuť, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický
APELATÍVUM všeobecné meno - podstatné
BODICE časť slovenského mesta Liptovský Mikuláš, pôvodne slovenská obec v Liptove
DETERMINÁCIA obmedzenie, prechod od všeobecnejšieho pojmu k menej všeobecnému pojmu
DIEMER nemecký filozof profesor v Düsseldorfe zaoberal sa problematikou vývinu fenomenológie hermeneutiky a ďalších filozofických smerov výskumom typov filozofie všeobecnou teóriou vedy ako aj historicko-systematickými pokusmi o dokumentáciu filozofie pomo
ECP European Common Proposal, všeobecné návrhy pre Európu (angl.skr.)
GENERAL všeobecne, po anglicky
GREEROVÁ austrálska akademička, spisovateľka a hlásateľka, ktorá sa všeobecne považuje za jeden z najvýznamnejších feministických hlasov 20. storočia (Germaine, *1939)