Výsledky vyhľadávania pre obec sokol

LÍTOV obec v okrese Sokolov (ČR)
SVATAVA česká obec v okrese Sokolov
TÝN česká obec v okrese Sokolov