Výsledky vyhľadávania pre obhájiť

PLÉDOVAŤ obhájiť, prihovoriť sa za niekoho