Výsledky vyhľadávania pre oblasť st gréck

ATIKA názov krajiny starého Grécka s hlavným mestom Atény, oblasť starého Grécka, starogrécka krajina, stredná oblasť starého Grécka
ATTIKA oblasť v Grécku
EOLUS grécka rekreačná oblasť
OIKUMENA (v Grécku) známa časť sveta u antických Grékov, súhrn ľuďmi trvale obývaných oblastí, ekuména