Výsledky vyhľadávania pre oblec kniz

HÁV šaty, odev, oblečenie (kniž., hovor.)
ODEDZA oblečenie (kniž.)
ODEJ obleč (kniž.)
ODIATA oblečená (kniž.)
RÚCHA slávnostné oblečenia (kniž.)
RÚCHO obradné oblečenie (kniž.)
RÚCHO slávnostné oblečenie (kniž.)
ŠAT oblečenie, rúcho, šaty, odev (bás., kniž.)