Výsledky vyhľadávania pre obnovovat

ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
INOVOVAŤ obnovovať
REŠTAUROVAŤ obnovovať, rekonštruovať