Výsledky vyhľadávania pre obojetný

AMFIÓN obojetný ión, elektricky neutrálna častica nesúca kladný aj záporný elektrický náboj