Výsledky vyhľadávania pre obrad ci

DRUŽBA mládenec sprevádzajúci mladuchu alebo družičku pri svadobnom obrade
INICIÁCIA zahájenie chemickej reakcie, vyvolanie, podnet, uvedenie do tajomstva, zasvätenie, u primitívnych národov obrad prijímania chlapcov medzi dospelých mužov
KONFIRMÁCIA overenie, potvrdenie listiny, v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi, v katolíckej cirkvi obrad birmovania, v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa, vzájomné potvrdenie objednávok
KRST cirkevný obrad
OBRADNÝ týkajúci sa obradu
OMŠE cirkevné obrady
POMAZAL obradom vysvätil (cirk.)
RADOSTNÍK svadobný alebo krstinový obradový koláč. Mal obvykle okrúhly plný alebo prstencový tvar, v Honte obdĺžnikový. Svadobný radostník bol ozdobený – vtáčikmi, stužkami, vetvičkami, papierovými kvetmi a pod.
TEOFÁGIA obrad, pri ktorom veriaci konzumovali to, čo považovali za telo svojho boha, aby sa mu priblížili
UNIAT člen uniatskej cirkvi, člen cirkvi východného obradu