Výsledky vyhľadávania pre obrad v katolickej cirkvi

KONFIRMÁCIA overenie, potvrdenie listiny, v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi, v katolíckej cirkvi obrad birmovania, v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa, vzájomné potvrdenie objednávok
UNKCIA namazanie masťou, pomazanie tzv. sväteným olejom (obrad v katolíckej cirkvi)