Výsledky vyhľadávania pre obradne

LAVABO obradné umývadlo
POHREB obradné pochovanie mŕtveho
ROCHETA biele obradné rúcho kňazov
RÚCHO obradné oblečenie (kniž.)
ŠAKU japonské obradné žezlo
TALÁR obradné rúcho sudcov, sudcovské rúcho
ŽEHNAŤ obradne dávať požehnanie (náb.)