Výsledky vyhľadávania pre obrat na l

ANANYM meno napísané obrátene napr. Lobas – Sabol
BONMOT vtipné slovo, vtipný slovný obrat, povrávka, slovná hračka
BRAVÚRA majstrovstvo, obratnosť, dokonalá zručnosť
CAPTATIO BENEVOLENTIAE rečnícky obrat na získanie priazne poslucháčov, doslova honba za priazňou
HYPOFORA rečnícky obrat, pri ktorom rečník sám nastoľuje a vzápätí aj vyvracia možné námietky
HYSTERON PROTERON obrátenie prirodzeného poradia dvoch vecí, napr. Javov, obrátená časová a príčinná následnosť
INVERZIA obrat, obrátenie, prevrat, premiestenie, premiestenie orgánu na iné miesto, v matematike prípad, keď, v permutácii stojí väčšie číslo pred menším, v meteorológii rast teploty vzduchu
ITERÁCIA opakovanie rovnakého počtového obratu, opakovanie, opätovanie, vtieravé, pravidelne sa opakujúce predstavy, mimovoľné, rytmické pohyby v rovnakom slede
KNIF obratný chmat, úskok, manéver, ľstivé jednanie
KONVERZIA zmena, premena (náboženského vyznania, dlhu za iný, ktorý je výhodnejší pre dlžníka a pod.), obrat, premena plodného materiálu na látku štiepiteľnú v jadrovom reaktore