Výsledky vyhľadávania pre obratnosť, zručnosť

BRAVÚRA majstrovstvo, obratnosť, dokonalá zručnosť
SCHICK obratnosť, šikovnosť, zručnosť, po nemecky