Výsledky vyhľadávania pre obratny

DIPLOMAT obratný človek
GRAMBĽAVÝ nemotorný, neobratný, neohrabaný
KNIF obratný chmat, úskok, manéver, ľstivé jednanie
PRAKTICKÝ účelný, založený na praxi, uskutočniteľný, reálny, skutočný, majúci zmysel pre skutočnosť, obratný, šikovný
REZKÝ obratný, vrtký
RÚČI obratný, šikovný
VRTKÝ obratný