Výsledky vyhľadávania pre obrazkový pismový znak

IDEOGRAM obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.), báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, kaligram, carmen figuratum