Výsledky vyhľadávania pre obriad

GAB obriaďuj (nár.)
GABAŤ obriadiť (nár.)
GABE obriaďuje (nár.)
GABETE obriaďujete (expr.)
GAJEM obriaďujem (nár.)
OGAB obriaď (hovor.)
OGABAL obriadil (hovor., expr.)
OGABALA obriadila (hovor.)
OGABAŤ upraviť, obriadiť (expr.)
OGABE upraví, obriadi (expr.)