Výsledky vyhľadávania pre obsah knihy

ABSTRAKT krátky výťah z obsahu článku alebo knihy, súhrn, referát, synopsia, zhrnutie, resumé
KAPITOLA obsahovo samostatná časť knihy