Výsledky vyhľadávania pre obstará kniž.

OPATRI obstaraj (kniž.)
OPATRI zaobstaraj (kniž.)
OPATRIL obstaral (kniž.)
OPATRILI obstarali (kniž.)
OPATRIŤ obstarať, zadovážiť (kniž.)
OŠETRILI obstarali (kniž.)