Výsledky vyhľadávania pre obycaj

ADÁT mohamedánske obyčajové právo
ADÁT moslimské obyčajové právo
ADÁT obyčajové právo chrániace výsady šľachty
ADÁT, ADAT obyčajové právo (v mohamedánskych krajinách)
ANETOL zložka voňavej silice z fenikla obyčajného
BANAL obyčajný, po nemecky
BEŽNÝ normálny, obyčajný, radový
BYRETA kalibrovaná sklená odmerná nádobka, obyčajne s kohútikom, na presné meranie objemu kvapalín
ČLÁNOK kratší literárny útvar uverejňovaný obyčajne v časopisoch
ENORMNÝ obrovský, ohromný, nadmerný, neobyčajný, nesmierny