Výsledky vyhľadávania pre ochádza

AJZNBOŇÁK z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre železničiara
ALEXANDER papagáj pochádzajúci z Afriky a tropického pásma Ázie
ALOCGTÓN jedinec pochádzajúci z iného miesta
ALOGÉNNA TRANSFÚZIA transfúzia krvi pochádzajúcej od darcu
ALOCHTÓNNY zavlečený, prenesený, druhotný, pochádzajúci z iného miesta, napr. organizmus, opak autochtónneho
AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú
AMUR Číny pochádzajúca kaprovitá ryba, chovaná aj v našich jazerách a rybníkoch
ANTARKTICKÝ vzťahujúci sa na južný pól a oblasti okolo neho alebo pochádzajúci z oblasti Antarktídy
ÁRIJSKÝ indoeurópsky, podľa nacistickej teórie pochádzajúci z "vyššej rasy", nesemitský, nežidovský
ATTEND dochádza, po anglicky