Výsledky vyhľadávania pre ochrň

AKINÉZA ochrnutie, zmeravenie (lek.)
DIPLÉGIA obojstranná obrna, ochrnutie najmä dolných končatín
FUGU jedovatá ryba z čeľade štvorzubcovitých, väčšina obsahuje silné dávky tetrodotoxínu – jedu (hlavne v pečeni, pohlavných orgánoch a koži), ktorý blokuje prenos nervových impulzov, a tak dochádza k ochrnutiu svalových oblastí.
HEMIPARÉZA čiastočné ochrnutie jednej polovice tela
HEMIPLÉGIA úplné ochrnutie polovice tela
CHROMÁ ochrnutá, nevládna
KNOCK DOWN SYMPTÓM náhle ochrnutie spôsobené niektorými jedmi
KNOCKDOWNSYMPTÓM náhle ochrnutie spôsobené niektorými jedmi
KOLAPS náhle zlyhanie funkcie orgánu, náhle ochrnutie orgánu, napr. srdca
KVADRUPLÉGIA úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín