Výsledky vyhľadávania pre ochranná

ANTILÁTKA ochranná látka vznikajúca v tele ako reakcia na ochorenie
APETA egyptská ochranná bohyňa (Opet)
ESTAKÁDA ochranná vodná hrádza zo stĺpov
FERMEŽ náterová ochranná látka z rastlinných olejov
HEMSUT egyptská ochranná bohyňa
INDULONA ochranná masť na ruky
KUTIKULA vrstva kutínu pokrývajúca vonkajšie strany pokožkových buniek rastlín a zabraňujúca strate vody, ochranná sklerotínová vrstva na povrchu tela niektorých bezstavovcov, u hmyzu prestúpená chitínom alebo inkrustovaná minerálnymi látkami
KUTÍN organická ochranná látka, výstuž bunkových blán rastlín
LOGO ochranná známka
MARKA ochranná známka (zastar.)