Výsledky vyhľadávania pre octov aldeh

ACETALDEHYD aldehyd používaný na výrobu kyseliny octovej
ACETALDEHYD octový aldehyd
ETANAL octový aldehyd
ETANOL octový aldehyd