Výsledky vyhľadávania pre od, lek

ABITUS odchod, východ (lek.)
ABORT predčasný pôrod, potrat (lek.)
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADITUS vchod, otvor (lek., med.)
FÉTUS plod, zárodok (lek.)
SEKRÉT výlučok (lek.), tajomstvo, záchod, pečať, pečatný prsteň
SUB pod, dolu (lek.)
UZOL bod, v ktorom sa spája viacero elektrických vodičov (elektr.)