Výsledky vyhľadávania pre odík

ACETYLÉN jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.
ACETYLÉN organická zlúčenina uhlíka a vodíka
ACHLORHYDRIA nedostatok kyseliny soľnej (chlorovodíkovej) v žalúdočnej šťave, med.
AJKAIT jantárový nerast, odroda jantáru, uhľovodík zo skupiny jantáru
ALÉN uhľovodík s dvojitými väzbami, propadién (chem.)
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
ALIFATICKÝ označujúci nasýtené aj nenasýtené uhľovodíky s necyklickými reťazcami
ALKAL uhľovodíkový radikál
ALKÁN druh uhľovodíka, málo reaktívna látka
ALKÁN nasýtený uhľovodík, parafín