Výsledky vyhľadávania pre od Z lat

AB OVO od začiatku (pren.), od vajca, z vajca (z lat.)
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABEROVAŤ SA odchyľovať sa (z lat.)
ABEROVAŤSA odchyľovať sa (z lat.)
ABLATÍV 6. pád skloňovania, latinský názov pádu vyjadrujúceho východisko deja
ABOVO od začiatku (latinsky)
ABOVO od začiatku, od vajíčka, latinsky
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ABSORPCIA zoslabenie, pohlcovanie zvuku a žiarenia pri prechode cez látku