Výsledky vyhľadávania pre od tal

A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
ACQUA voda, po taliansky
ADRÁSTOS syn argejského kráľa Talaa, vodca výpravy „siedmych proti Thébam“
AHIRA knieža rodu Niftalím
AIGYPTOS egyptský kráľ, podľa neho dostal Egypt meno
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
AKCIA cenný papier potvrdzujúci kapitálovú účasť na podnikaní akciovej spoločnosti, jednanie, konanie, zámerná činnosť, zasahovanie do niečoho, vo fyzike pôsobenie
ALBEA model talianskeho automobili Fiat
ALBINONI taliansky (benátsky) obchodník (Antonio, 1634-1709)
ANKONA konzola pod portálom